Home > Aanvraag indienen

Een aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen indien het hier opgenomen vragenformulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde kopieën bij de aanvraag wordt gevoegd. Het actuele beleid van de stichting is dat aanvragen voor bijdragen voor zwemles, sportbeoefening en dans – en muzieklessen en ook aanvragen voor algemene ondersteuning van andere organisaties, niet worden gehonoreerd. Daarnaast is er sinds 1/1/2020 een samenwerkingsovereenkomst met St. Leergeld Zutphen, waarin is afgesproken dat aanvragen voor laptops en/of fietsen voortaan enkel door St. Leergeld Zutphen zullen worden behandeld. In verband met deze regeling dienen aanvragen voor laptops en/of fietsen    daarom voortaan rechtstreeks bij St. Leergeld Zutphen ingediend te worden.

Vragenformulier downloaden

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Vragenformulier uploaden

Onderwerp

Uw bericht