Home > Publications > Beleidsplan

De stichting stelt zich tot doel binnen de kaders van de statutaire doelstelling ondersteuning te verlenen aan personen en organisaties binnen Nederland en in het buitenland. De stichting streeft naar een verhouding tussen de hulp in het binnenland van minimaal 75% van de bestedingen en het buitenland van maximaal 25 % van de bestedingen. De stichting geeft in principe ondersteuningen tot ten hoogste het bedrag van de jaarlijkse inkomsten, tenzij bijzondere omstandigheden afwijking van die regel rechtvaardigen.