Home > Publications > Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personen in dienst.

De bestuursleden ontvangen jaarlijks een vacatiegeld ad € 1.000,00 voor het bijwonen en voorbereiden van de vergaderingen. De door hen in de uitoefening van hun werkzaamheden gemaakte onkosten worden op basis van schriftelijke verantwoording vergoed.