Home > Publications > Doelstelling
  1. De opneming ter verzorging en opvoeding van wezen in het weeshuis;
  2. Het verstrekken van geldelijke bijdragen en ondersteuningen voor de verzorging, opvoeding en onderricht van wezen en halfwezen en kinderen uit onvolledige gezinnen in beginsel van Hervormde Huize
  3. Alles wat dienstbaar kan zijn aan de jeugdzorg;

Alles bij voorkeur ten bate van kinderen woonachtig of verblijvend in de gemeente Zutphen of omgeving in beginsel van Hervormde Huize;