Home > Publications > Verslag van uitgeoefende activiteiten

Het bestuur was in het jaar 2012 6 keer in vergadering bijeen. Er werden daarnaast bezoeken gebracht aan diverse pachters en een aantal verpachte terreinen werden geïnspecteerd.

Er werd een groot aantal financiële ondersteuningen verleend zowel binnen als buiten Nederland. Alle ondersteuningen werden gedaan op basis van een begroting en verantwoording achteraf van de juiste besteding van de ondersteuning. Het aantal binnenlandse aanvragen neemt sterk toe.

Er was periodiek overleg met andere instellingen van weldadigheid werkzaam binnen de gemeente Zutphen en gekeken wordt naar een gezamenlijk project binnen de werkgebieden van de instellingen.